Yapay zeka rap yazari olabilir mi?

Yapay zeka rap yazar? olabilir mi? Rhyme yazan yapay zeka ile tan??maya haz?r ol! Sen kelimeleri vereceksin, yapay zeka sözleri yazacak, biz de seninle birlikte söyleyece?iz. Biz kim miyiz? Hayki, Deniz Gürzumar ve ben 3B. TEB'den RE-PLAYERS Oyunu De?i?tirenler Deneyim Alan?, 6-9 Aral?k'ta Türkiye Inovasyon ve Gir?imcilik Haftas? kapsam?nda ?stanbul Kongre Merkezi Beyaz?t Salonu'nda. Seni de bekliyoruz, orada görü?ürüz!  #oyunudegistirenler